Прилепската прехранбена индустрија „Витаминка” АД нотираше позитивен финансиски резултат од работењето во првите три месеци од годинава. И покрај тоа, кај прикажаните бројки со кои се сумираат активностите, видливи се поместувања во однос на истиот период од 2022, пишува Пари.мк.

Добивката по оданочување е намалена за 60 проценти и е во износ од 5,598 илјади денари, односно 90,8 илјади евра за првото тромесечје од годинава.