Владата на на деловните банки им препорача да обезбедат готовинска исплата на пензии за граѓаните кои не користат картички, според распоред во зависност од висината на пензијата и тоа:

за пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 29.05.2023 година (понеделник); за пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 30.05.2023 година (вторник); за пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 31.05.2023 година (среда) и за пензии со висина над 18.001 денари, исплатата да се изврши на 01.06.2023 година (четврток).