Денеска на илјадници македонски граѓани кои скенираат фискални сметки им пристигна прилив од повратолот на данок преку проектот Мој ДДВ за второто тримесечие.

Од неодамна илјадници граѓани преку скенирање на сметки може да дпбијат до 2100 денари за едно тромесечие, тоа за едно семејство се над 8.000 денари.