Секоја година летното сметање се случува во последниот викенд во март.

Летното сметање во 2024 започнува рано изутрина на 31 март во недела.

И тоа во 02 часот, така што со поместување за еден час нанапред, времето во 02 часот се смета како 03 часот.