Во земјите на ЕУ, бројот на работни часови неделно е поголем кај вработените мажи, додека жените во поголема мера отсуствуваат од работа.

Ова е заклучокот до кој дојдоа аналитичарите на Хрватската служба за вработување (ЦЕС) со пробивање на податоците на Евростат.

Меѓутоа, разликите во двата критериуми, бројот на работни часови и уделот на оние кои отсуствуваат од работа, значително варираат од земја до земја.

На пример, меѓу вработените со полно работно време на возраст од 20 до 64 години, според минатогодишните податоци, најголема разлика во бројот на работни часови меѓу машките и женските работници е забележана во Холандија, каде мажите имаат просечно 38,2 часа неделно, а жените 35,0 работни часови.

Отсуства од работа
Разликата меѓу вработените мажи и жени е нешто помала во Ирска, каде што работната недела на мажите трае 39,6 часа, а на жените 36,8 часа.

Разликата меѓу бројот на работни часови е најмала во Романија, Латвија, Литванија и Унгарија, каде неделата трае речиси идентичен број часови за вработените од двата пола.

Рекордери на ЕУ по број на работни часови, со повеќе од 40 часа, се машките работници во Романија, Грција, Полска, Кипар и Словенија, додека жените не работат повеќе од 40 часа во ниту една земја членка на ЕУ.

Најголем број работни часови имаат жените кои се вработени во Романија (39,8), како и во Бугарија, Литванија, Латвија и Словенија.

Мажите во Белгија имаат најкратка работна недела (37,4 часа), додека кај жените тоа се жените од Холандија со гореспоменатите 35 часа. Што се однесува до хрватските бројки, тие се на ниво на ЕУ во златна средина – просечната работна недела на Хрватите е 39,1 часа, а на Хрватките 38,3 часа.

За разлика од работното време неделно, жените генерално повеќе отсуствуваат од работа. Секако, тоа е поврзано и со фактот дека жените раѓаат и повеќе се занимаваат со грижа за деца, а аналитичарите на CES истакнуваат дека разликите во степенот на отсуство од работа меѓу одделните земји придонесуваат и за разликите што постојат во однос на регулирањето на боледување и родителско отсуство на работниците и нивна примена во секојдневниот живот.

Најголеми разлики во процентот на мажи и жени кои отсуствуваат од работа, според податоците за првиот квартал годинава, се забележани во поранешните социјалистички земји, а рекордери се Чешка и Словачка.

Во Чешка разликата е дури 10 процентни поени (отсуствувале 5,1 отсто од мажите и 15,1 отсто од жените), додека во Словачка разликата е уште поизразена (4,8 отсто од мажите и 15,1 отсто од жените биле отсутни). .

Малта: Жените работат повеќе
Оваа разлика во ЕУ, инаку, најмалку е видлива во Шпанија, а интересно е и тоа што само во една земја мажите повеќе отсуствуваат од работа отколку жените, а тој случај е Малта. Генерално, мажите и жените најмалку отсуствуваат од работа во Бугарија, Романија и Малта.

Во Хрватска, по правило, се доживува како екстремен случај на голем број отсуства и т.н. лажно боледување, а работодавците упорно предупредуваат дека тоа е акутен проблем и голем товар за нивниот бизнис, но ако се погледнат податоците од CES анализата, а се однесуваат на оваа година во која нема толку изразена „пандемија „ отсуства, хрватскиот критериум, сепак не е меѓу рекордерите во ЕУ.

Имено, во седум земји има поголем процент на мажи отсутни од работа (Шпанија, Франција, Кипар, Холандија, Австрија, Финска и Шведска), додека повеќе жени отколку во Хрватска отсуствуваат од работа во осум земји (Чешка, Естонија , Франција, Кипар, Австрија, Словачка, Финска и Шведска). Поточно, во првиот квартал во Хрватска отсуствувале 7,4 отсто од вработените мажи и 10,9 отсто од жените.