Образовниот систем е местото каде се создаваат граѓани со вистински вредности кои знаат да ги почитуваат различностите, да бидат толерантни живеејќи во мултиетничка средина во која на бројните застапени јазици и култури ќе се гледа како предност. Затоа и пристапивме кон темелни реформи кои започнуваат во основното образование со почетокот на следната учебна година. Ова го истакна министерката за образование и наука Мила Царовска за време на денешното доделување на сертификати за преведувачи и лектори по завршена неколку месечна обука која ја организираше Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

„Целта на промените, на новата Концепција за основно образование е системот да го усогласиме со новото време и состојби, а генерациите кои ќе излегуваат од училишните клупи освен клучните знаења и компетенции, да имаат и развиено чувство на еднаквост, почит кон различните од нив, чувство дека припаѓаат тука и дека во средината во која живеат не постои никаква, а најмалку јазична бариера за да остварат нешто што им следува согласно законите“, рече Царовска.

Министерката им честиташе на учесниците на обуката за надградените знаења и вештини, истакнувајќи дека вложувањето во стручен кадар кој работи на превод во институциите на системот значи подигнување на транспарентноста, но и обезбедување на еднаков пристап во остварување на правата на граѓаните од различните етнички заедници и спречување на дискриминација при нивното услужување.

„На сите учесници на обуките за преведувачи и лектори, им честитам на стекнатите компетенции кои се потврдени со сертификатите што денес ги добиваат. Овој чин е потврда на вашата стручност и компетентност да работите на позиции во институциите на системот кои и тоа како се значајни за подигнување на транспарентноста и рамноправниот пристап кон граѓаните. Верувам и дека несебично ќе го споделувате своето знаење со останатите колеги и со нови генерации на преведувачи и лектори кој ќе го најдат своето место во овој сегмент на работа“, додаде Царовска.