Во светот има голем број на срамови, а овој е еден од оние кои привлекоа големо внимание.

Имено, истражувачи од Шведска направиле студија која се интересира за врската помеѓу големината на нашите стапала и нашиот животен век.

Д-р Ханс Бјорс истакна дека ова истражување користело компјутеризирани податоци за да ги спореди луѓето од различни делови на Шведска.

„Ја проучував возраста на која почнаа и причините за смртта и открив дека големината на чевлите е дефинитивно поврзана со долговечноста. Иако студиите не откриваат директна корелација помеѓу големината на чевлите и индивидуалните болести, или помеѓу ширината на стапалата и животниот век, може да се забележи врска помеѓу бројот на чевли и животниот век“, уверува д-р Бјорс.

Студијата го покажува следново:

Големина на чевли и животен век за жени:

35: 64-69 години
36: 70-76 години
37: 77-82 години
38: 78-84 години
39: 73-75 години
40: 70-72 години
41: 67-70 години
42: 66-69 години

Големина на чевли и животен век за мажи:

38: 66-69 години
39: 67-72 години
40: 72-75 години
41: 73-77 години
42: 75-82 години
43: 74-79 години
44: 67-72 години
45: 66-69 години

Од нас зависи дали ќе веруваме во овие истраги.